Email : uin@ar-raniry.ac.id | Telpon : +651-7557321

Yudisium Fak. Adab & Humaniora (Jumat,18/08/2017)

Dilaksanakan pada 18-08-2017 | Berakhir pada 18-08-2017
Gedung Museum UIN Ar-Raniry
Jumat,18 Agustus 2017


AR-RANIRY I Fakultas Adab dan Humaniora (FAH), UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, secara resmi mengumumkan bahwa pelaksanaan Yudisium Semester Genapa Tahun Ajaran 2016/2017, dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2017. Acara yudisium ini dilaksanakan di Gedung Museum UIN Ar-Raniry, mulai pukul 08.30-11.15 WIB. Diharapkan para mahasiswa/peserta dari Prodi S1 Ilmu Perpustakaan, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Bahasa dan Sastra Arab serta mahasiswa D-III Imu Perpustakaan untuk hadir 1 jam sebelum acara dimulai [ALAN]

1 Komentar


HENRIETTA FERNANDO henriettafernandoloanfirm@gmail.com | 16-08-2017 08:50:42

Halo,<br /> Ini adalah untuk memaklumkan kepada orang ramai bahawa Puan Henrietta Fernando, pemberi pinjaman pinjaman swasta telah membuka peluang kewangan kepada sesiapa yang memerlukan sebarang bantuan kewangan. Kami memberi pinjaman pada kadar faedah 2% untuk individu, syarikat dan syarikat di bawah terma dan syarat yang jelas dan difahami. Hubungi kami hari ini melalui e-mel untuk memohon dan mendapatkan pinjaman segera: (henriettafernandoloanfirm@gmail.com)